Sự cố thi công

Có nhiều cách phân loại các nguyên nhân để có thể thống kê, phân tích tổng hợp. Cần phân loại các nguyên nhân theo các giai đoạn hoạt động xây dựng và các yếu tố khách quan và chủ quan như sau:

- Nguyên nhân do thi công. Năng lực nhà thầu thi công không phù hợp, nhà thầu không có hệ thống quản lý chất lượng, trình độ năng lực đạo đức nghề nghiệp của tư vấn giám sát và nhà thầu kém. Sử dụng vật liệu và chế phẩm xây dựng không phù hợp yêu cầu của thiết kế. Áp dụng công nghệ thi công mới không phù hợp, không tính toán đầy đủ các điều kiện sử dụng. Biện pháp thi công không được quan tâm đúng mức dẫn đến sai phạm, sự cố. 

- Nguyên nhân do quy trình bảo trì, vận hành, sử dụng. Không thực hiện bảo trì theo quy định (tắc ống thoát nước trên mái, chống rỉ kết cấu thép, theo dõi độ lún...). Sử dụng vượt tải (chất tải trên sàn, cầu vượt khả năng chịu lực...) 


Hiện tượng sơn bị bạc màu, bay màu và cách khắc phục

Sơn bay màu, sơn bị bạc màu là những từ để gọi một sự cố rất…

Xem thêm

Hiện tượng sơn bị phấn hóa và cách khắc phục

Hiện tượng sơn bị phấn hóa là hiện tượng trên màng sơn có một lớp bột…

Xem thêm

Hiện tượng sơn bị rêu mốc và cách khắc phục

Hiện tượng sơn bị rêu mốc là một trong các sự cố thường gặp trong quá…

Xem thêm

Hiện tượng sơn bị phồng rộp và cách khắc phục

Hiện tượng sơn bị phồng rộp là một trong số nhữn sự cố rất hay thường…

Xem thêm

Bản quyền © 2018 Alkaza Toàn bộ phiên bản. Design by Én Thợ